Prague 3 Municipal District

Prague 3 Municipal District's label

Prague 3 Municipal District – “Nie potrzebujemy drogich rozwiązań SIEM z dużą ilością skomplikowanych funkcji. Szukamy centralnego repozytorium logów z dostępem do funkcji analitycznych i wystarczającym poziomem skuteczności. LOGmanager ma rozsądną cenę, łatwo się na nim pracuje i nie posiada ograniczeń licencyjnych na liczbę EPS i źródła logów. Dokładnie dopasowuje się do naszych wymagań.“

Tomáš Hilmar, CIO Prague 3, Municipal District of the Capital City of Prague.