Uniwersytet w Ostrawie

Uniwersytet w Ostrawie's label

„W naszym uniwersytecie Firewall obsługujekomunikację ok 20 000 użytkowników sieciowych. Taka ilość połączeń nie jest łatwa do monitorowania i kontrolowania. Mieliśmy duże problemy z wydajnością i licencjonowaniem,, .LOGmanager charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością I do tego bez ograniczeń licencyjnych.“

Jiří Kubina, Administrator Sieci, Dział IT Uniwersytetu w Ostrawie